Slide

Miksi tulkki ei vastaa?

06.08.2021

Monetra Tulkkipalvelun tulkkauksista iso osa tehdään etätulkkauksena. Näin on ollut jo ennen koronaa, mutta vallitsevassa epidemiatilanteessa etätulkkauksen osuus on luonnollisesti kasvanut entisestään. Etätulkkauksia tehdään kasvavassa määrin myös videoyhteyden välityksellä, mutta edelleen kirkkaasti suosituin etätulkkausmuoto on perinteinen puhelintulkkaus.

Puhelintulkkaus toimii niin, että tilaukseen saadusta varausvahvistuksesta löytyy tulkin puhelinnumero, johon tulkkauksen käyttäjä, tilaajaorganisaation edustaja, soittaa varatun tulkkausajan alkaessa. Tulkit käyttävät puhelintulkkauksiin tyypillisesti jonkinlaista kuulokemikrofonia, joka jättää kädet vapaiksi muistiinpanojen tekemistä ja mahdollisten apusanastojen käyttämistä varten. Tulkkauksen käyttäjäosapuolelle useimmiten riittää puhelimen oma kaiutinominaisuus, mutta mikäli tulkattuun tilanteeseen osallistuu useita henkilöitä, on suositeltavaa käyttää laadukkaampaa erillisvarustetta, pöytäkaiutinta, joka takaa kaikkien keskustelijoiden paremman kuuluvuuden tulkille.

Joskus tulee vastaan tilanteita, joissa tulkkiin ei heti saadakaan yhteyttä. Jos tulkin numero ei soitettaessa vastaa, kannattaa tarkistaa valitsemansa numero vielä kerran varausvahvistuksesta ja yrittää uudelleen. Jos tulkkia ei yrityksistä huolimatta saada kiinni, on tärkeää reklamoida asiasta meille välittömästi ottamalla yhteyttä tulkkikoordinaattoreihin p. 040 146 9909. Tulkkikoordinaattori koettaa myös tavoittaa varattua tulkkia ja hankkii tilalle tarvittaessa korvaavan tulkin.

Reklamaatio on tärkeää tehdä välittömästi, jotta tilanne saadaan selvitettyä mahdollisia laskutusmuutoksia varten. Joskus sattuu niin, että puhelinoperaattoreilla on laajempia häiriötiloja, joiden aikana puhelut eivät välity. Tällainen sattui esimerkiksi heinäkuussa. Tällöin on selvitettävä mahdollisuuksien mukaan kumman osapuolen – tulkin vai tulkkauksen käyttäjän (vai peräti molempien) – operaattoria vikatila koski. Jos häiriö todistettavasti liittyi tulkin operaattoriin, Tulkkipalvelu ei luonnollisesti laskuta tulkkauksesta tilaajaa ollenkaan. Jos taas häiriö koski tulkkauksen käyttäjän operaattoria, tulkilla on oikeus palkkioonsa, koska hän on ollut käytettävissä sovittuna aikana ja odottanut yhteydenottoa. Tällöin tulkkaus laskutetaan.

Joskus kyse on teknisen ongelman sijaan inhimillisestä erehdyksestä: tulkin aikatauluihin on tullut joku sekaannus, eikä hän siitä syystä ole käytettävissä tulkkauspuhelun saapuessa. Näissäkin tilanteissa välitön reklamaatio on paras edellytys sille, ettei tulkkausta epähuomiossa laskuteta tilaajalta, ellei tulkkauksen käyttäjä ota Tulkkipalvelun mahdollisesti tarjoamaa korvaavaa tulkkia saman tien käyttöön.

Kuvatun laiset puhelintulkkausten tekniset haasteet ovat onneksi nykyään harvinaisia, yhteydet toimivat lähes poikkeuksetta moitteettomasti ja kuuluvuus on hyvä. Etätulkkaus toimii valtaosassa tulkattavia tilanteita hyvänä vaihtoehtoja läsnäolotulkkaukselle. Se on ympäristöystävällistä, kustannustehokasta ja koronaturvallista, ja vapaiden tulkkien saatavuus etätulkkaukseen on hyvä.