Slide

Mahdollinen tulkkien työnseisaus 25.11. klo 10.20–10.23

15.11.2021

Kieliasiantuntijat ry ja Akavan Erityisalat järjestävät tulkkien työnseisauksen torstaina 25.11. klo 10.20–10.23. Näiden kolmen minuutin ajan jotkut tulkit saattavat pidättäytyä tehtävistään ja lukea sen sijaan järjestöjen yhteisen julkilausuman. Työ jatkuu tämän jälkeen normaalisti.

Työnseisaukseen ei osallistu tulkki, joka on tulkkaamassa tilanteessa, jossa on kyse ihmishengestä.

Työnseisauksen syyksi järjestäjät kertovat, että heidän mukaansa julkishallinnon tulkkauspalveluja kilpailutetaan lähes yksin hinnan perusteella. Tulkit haluavat myös kiinnittää huomioita tulkkien sopimusehtoihin yleensä.

Työnseisaus ei liity Monetran toimintaan.