Slide

Koulutuskumppanuudella vahvistetaan tulkkauspalvelun laatua

22.06.2022

Koulutuskumppanuudella vahvistetaan tulkkauspalvelun laatua

Kesken kiireisen työpäivän Monetra tulkkipalvelusta saapuu sähköposti, jonka otsikossa kysytään: ”Onko tulkkausnäyttö mahdollinen?” Mikähän se tämä on, saattaa tulkkauspalveluiden tilaaja ihmetellä. Usea tulkkauspalveluiden käyttäjä on jo ehtinyt saada vastaavan tiedustelun, sillä ammatillisen koulutuksen reformi edellyttää ammattitaidon osoittamista aidoissa työtilanteissa. Asioimistulkkauksen ammattitutkintoa on suoritettu aidoissa asiakaskohtaamisissa elokuusta 2018 lähtien.

”Tulkkausnäyttöjen järjestäminen vaatii oppilaitoksen, palveluiden käyttäjän ja tulkkipalvelun yhteispeliä”, kertoo tulkkausasiantuntija Kristiina Immonen. ”Samalla kun oppilaitos tekee järjestelyjä opiskelijan, opettajan ja arvioitsijan kesken, me tulkkipalvelussa olemme yhteydessä tilaajiin ja pyydämme heidän suostumustaan näytön järjestämiseen. Jos vain mahdollista, näyttöä suorittava tulkki pyrkii tavoittamaan muunkielisen asiakkaan kysyäkseen myös hänen suostumustaan jo etukäteen. Tulkkauksia peruuntuu ja aikatauluja pannaan uusiksi, ja kaikkia asianosaisia pitää muistaa tiedottaa muutoksista”, Kristiina summaa.

Kuinka on mahdollista, että työtehtäviensä kautta jo kauan sitten tutuksi tullut tulkki onkin tutkintoaan suorittava opiskelija? ”Kysyttyjen kielten kirjo on laaja, ja eri työkielisissä on erilaiset mahdollisuudet pätevöityä ammattitulkiksi”, Kristiina kertoo. ”Tähän ammattiin on monta tietä, ja ihmisten koulutustaustat ja työhistoriat ovat hyvin erilaiset. Tulkkausnäytössä on pohjimmiltaan kyse jo olemassa olevan ammattitaidon osoittamisesta työtehtävissä”, Kristiina valottaa.

Monetra Tulkkipalvelu on usean asioimistulkkauksen ammatillista koulutusta tarjoavan oppilaitoksen työelämäkumppani. Tiivistä yhteistyötä näyttöjen toteuttamiseksi tehdään tällä hetkellä Sataedun, Taitotalon sekä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa.

Kysyimme lehtori Ari Tabellilta, millaisena koulutuskumppanuus Sataedun näkökulmasta näyttäytyy.

Mikä koulutuskumppanuudessa on mielestäsi keskeistä?

”Koulutuskumppanuudessa sekä tulkkipalveluja järjestävä yritys että tutkintokoulutusta ja näyttötutkintoja järjestävä oppilaitos tekevät oman osuutensa mahdollistaakseen tulkin ammattitaidon hankkimisen ja ammatillisen kehittymisen. Kun koulutuskumppanuus kukoistaa, siitä hyötyvät mainittujen osapuolten – yrityksen, oppilaitoksen ja tulkin – lisäksi tulkkauspalveluja käyttävät asiakkaat laadukkaampina tulkkauspalveluina, mikä sujuvoittaa asioimista ja edesauttaa mm. kotoutumista, viranomaisten päätöksenteon oikeudenmukaista toteutumista tai vaikkapa oikean hoidon saamista.”

Miksi on tärkeää, että tulkki saa mahdollisuuden osoittaa ammattitaitonsa aidossa tulkkaustilanteessa?

”Koulutuksessa tulkkiopiskelijat tekevät tulkkausta ”kuivaharjoitteluna” kouluttajien johdolla. Monilla tulkeilla on myös mahdollisuus soveltaa opittua ja tehdä oikeita tulkkauksia työelämässä koulutuksen aikana. Kun tutkinnon perusteissa mainittu osaaminen on saavutettu, tulkki osoittaa osaamisensa näytössä. Näytöt pyritään järjestämään aidoissa tulkkaustilanteissa, jotta näyttöympäristö tai työtehtävät eivät poikkeaisi alan tavallisista työtilanteista ja jotta tulkkaustilanteissa tulisi esille myös se yllätyksellisyys ja spontaanius, mikä vuorovaikutustilanteisiin normaalisti liittyy. Toki tähän pyritään myös simuloiduissa näytöissä, joita järjestetään niissä tapauksissa, joissa tulkkiopiskelijalle syystä tai toisesta ei saada järjestymään työelämänäyttöä.”

Miltä tulkkien koulutustaso näyttää tällä hetkellä kouluttajan näkökulmasta?

”Tutkintokoulutukseen hakeutuu tulkkeja, jotka ovat toimineet alalla 20 vuotta. Toisaalta hakijoina on myös henkilöitä, jotka ovat kenties toimineet muutamia kertoja tulkkina perheenjäsenelleen tai kaverilleen, ja kaikkea tältä väliltä. Hyvin monilla on kuitenkin jonkin alan ammatillinen koulutus tai korkeakoulutus takanaan. Tulkkina – jopa hyvänä tulkkina – on mahdollista toimia ilman tulkkausalan tutkintoa, mutta asioimistulkkauksen ammattitutkinnon tai oikeustulkin erikoisammattitutkinnon suorittaminen on kuitenkin paras tae laadukkaan tulkkauksen toteutumiselle. Kouluttajana on vaikea arvioida sitä, kuinka paljon työelämässä toimii kouluttamattomia, itseoppineita tulkkeja. Käsitykseni mukaan suurin osa tulkeista on läpikäynyt vähintään tulkkipalvelujen järjestäjien talonsisäisiä lyhytkursseja perehdytyksen yhteydessä tai on osallistunut erilaisiin täsmäkoulutuksiin, jotka auttavat ammatillisessa kehittymisessä. Silti alan noviiseille pitkäjänteinen panostaminen ammattitaidon hankkimiseen tutkintokoulutuksen kautta antaa loistavan kokonaiskuvan tulkkausalasta ja auttaa pääsemään sen ytimeen – ilman että tarvitsee oppia pois mahdollisesti omaksutuista vääristä tai huonoista toimintatavoista. Ja alan konkarit voivat tutkintokoulutuksen aikana täyttää ne mahdolliset osaamisvajeet, joita vielä on tutkintotodistuksen edellyttämän osaamistason tiellä. Jos todetaan, että osaamisvajeita ei ole, sitten vaan mennään näyttöön osoittamaan olemassa oleva osaaminen!”

Mitä haasteita näyttötilanteeseen tai tutkintotilanteen järjestämiseen liittyy?

”Kaikki on saatu järjestettyä valmiiksi työelämänäyttöä varten: on lupa viranomaiselta ja asiakkaalta näytön antamiseen ja videointiin/äänitykseen, on suunnitelma taltioidun näyttömateriaalin tietoturvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämisestä, on löydetty toisen tulkkauskielen pätevä ja perehdytetty työelämäarvioija, jonka kalenteriin arviointi on saatu mahdutettua, opetusalan arvioijalle on saatu järjesteltyä tekniikka etäläsnäoloon, ja tekniikan toimivuus on testattu. Kaikki odottavat hieman jännittyneinä H-hetkeä – tulkattavan asiakkaan ilmaantumista tulkkauspaikalle ja tulkkauksen alkamista. Minuutit kuluvat. Kelloja tarkastellaan hermostuneina. Tulkki hörppää vettä pullosta. Kunnes joko tulee tieto siitä, että asiakas ei pääsekään paikalle tai sitten vaan 20 minuutin odottelun jälkeen joudumme toteamaan, että kokeillaanpa uudestaan ensi viikolla tai sitten kun seuraava saman aihepiirin tulkkaus on tarjolla samassa kielessä! Nämä ovat onneksi melko harvinaisia tilanteita, mutta kaikkeen saa varautua. Tutkinnon vastuuhenkilöllä täytyy olla nautaeläimen hermot. Usein tuntuu, että olen se sirkustaiteilija, joka laittaa rivin lautasia pyörimään keppien nenään. Jotta lautaset eivät tipahtaisi, taiteilija joutuu antamaan niille lisää vauhtia vatkaamalla keppejä toinen toisensa perään…”

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää tulkkauspalvelun käyttäjille ja tulkeille?

”On hienoa, että tulkkauspalvelujen järjestäjät näkevät tutkintojen merkityksen laadun varmistajana ja kannustavat palveluksessaan olevia tulkkeja suorittamaan tutkintoja. Tulkin on hyvä ymmärtää, että tutkintotodistus, jonka leima ei ole vielä ennättänyt kunnolla kuivua, ei sinällään ole todiste täydellisestä tulkkaustaidosta, vaan se on vahva viesti sekä tulkkauspalvelujen järjestäjälle että tulkin asiakkaille siitä, että tulkki osaa toimia ammattimaisesti tilanteessa kuin tilanteessa. Tutkintotodistus on osoitus siitä, että tulkki osaa ottaa selvää niistä asioista, joita hän ei vielä osaa ja varmistaa sellaisen termin merkityksen, josta hän on epävarma. Ja kaikki tämä siksi, että viesti välittyisi mahdollisimman tarkasti ja kattavasti, kun ratkaistavana on ihmisen elämän enemmän tai vähemmän tärkeä asia. Varmasti jokainen meistä kohdallaan haluaisi, että elämän tärkeitä asioita käsiteltäessä viestin välittäjänä toimisi pätevä ja osaava ammattilainen.”

Lienee sanomattakin selvää, että osaavaa ammattilaista toivovat kaikki. Siksi me Monetralla uskomme, että tulkkausnäyttöjen järjestämiseen liittyvät ponnistelut maksavat vaivan.