Slide

Käännöksistä

08.12.2023

Monetra Tulkkipalvelu tarjoaa omistaja-asiakkailleen laajasti myös käännöspalveluita. Neljästä eri toimipisteestä toimiva käännöskoordinaattoritiimimme välittää toimeksiantoja tietoturvallisesti pitkälti yli sadalle freelance-kääntäjälle ympäri Suomea ja Euroopan Unionia.  

Käännös on tulkkauksen tavoin kielialan työtä, ja kielivalikoimamme on molemmissa pitkälti sama, mutta käännös on kuitenkin luonteeltaan erilainen tuote. Sillä ei ole tiettyä työajankohtaa, vaan vain määräpäivä, jolloin lupaamme käännöksen viimeistään olevan tilaajalla. Suurin osa kääntämistämme teksteistä on tuotettu Suomessa jommallakummalla kotimaisella, ja kääntäjän tehtävä on hioa teksti niin, että vieraskielinen lukija ymmärtää kerralla paitsi sanat, myös sanoman, jonka suomalainen toimija haluaa välittää. Mutta käännettävänä voi olla myös vieraskielisen asiakkaan kirjoittama tai tuoma teksti, jolloin kääntäjän työ on auttaa suomen- tai ruotsinkielistä tilaajaa ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja selvittämään, miten hän voi viedä omaa työtään eteenpäin. Kielialan ammattilainen on erikielisten kulttuurien keskinäistä ymmärrystä edesauttava välittäjä. 

Osa Monetran käännöksistä tukee suoraan tulkkiemme työtä. Sote-toimen ja opetustoimen asiakkailla on hallintolain mukaan oikeus saada palvelua ymmärtämällään kielellä paitsi asioidessaan, myös kirjallisten kutsujen, päätösten, ohjeiden, kertomusten ym. muodossa. Monetra kääntää kuitenkin myös paljon tekstejä, joilla ei ole mitään yhteyttä tulkkaustöihin – ja sellaisiltakin kuntien, hyvinvointialueiden ja liikelaitosten toimijoilta, jotka eivät välttämättä käytä tulkkauspalveluja lainkaan. 

Monetran kanssa käännössopimuksen tehnyt kääntäjä pääsee siis kääntämään sosiaalitoimen päätöksiä ja sairaskertomuksia, mutta hyvin mahdollisesti myös esimerkiksi matkailuesitteitä, toimielinten pöytäkirjoja, kulttuuritapahtumien mainoksia, sopimuksia, kunnaneläinlääkärin tarkastuskertomuksia, rekrytointi-ilmoituksia, museoiden näyttelytekstejä, organisaatiokaavioita, virka-apuasiakirjoja eri maailman kolkista, tieteellisiä tutkimuksia, orkesterien ja teatterien käsiohjelmia – vain muutamia tosielämän esimerkkejä viime vuosilta mainitaksemme. Monetra tarjoaakin kääntäjilleen monipuolisuudessaan liki ainutlaatuisen työskentelymahdollisuuden. 

Omistajilleen Monetra Tulkkipalvelu haluaa tarjota jatkuvasti parempia ja helpompia tapoja ylittää kielirajat työssään ja viestinnässään. Jos jokin teksti ansaitsee tulla kirjoitetuksi ja julkaistuksi, kannattaa aina pohtia, ansaitsisiko se tulla myös käännetyksi; voisiko vieraskielisessä yleisössä olla joku, joka siitä erityisesti hyötyisi. Monikielisyys parantaa jokaisen julkisen palvelun saavutettavuutta ja alentaa kynnystä käyttää sitä oikein. Me haluamme alentaa kynnystä palvelujen monikielistämiselle, kaikkien Suomen asukkaiden hyväksi. 

 

Anssi Häkkinen, käännöskoordinaattori/kääntäjä