Slide

Anna palautetta

Toivomme saavamme asiakkailtamme aktiivisesti palautetta tulkkaus- ja käännöspalveluistamme sekä asiakaspalvelustamme.

Tulkkauspalautteiden käsittelyssä käytämme teoreettisena pohjana Asioimistulkin ammattisäännöstöä ja käännöspalautteiden osalta Hyvää kääntämistapaa. Asiakaspalvelusta saamamme palautteet käsittelemme peilaten niitä Monetran arvoihin ja palvelulupaukseemme.

Yksittäistä palvelua koskeva palaute on hyvä antaa viipymättä, jotta asia on osallisilla vielä tuoreessa muistissa. Vastauksessamme tuomme esille sovitut toimenpiteet laadun parantamiseksi.

 

Anna meille palautetta!