Slide

Ohje puhelintulkkauksen käyttöön

Etätulkkaus on puhelimen tai videoyhteyden välityksellä tapahtuvaa tulkkausta, jossa osapuolet eivät välttämättä ole fyysisesti läsnä samassa tilassa. Yleensä tulkkaukseen osallistuu pelkästään viranomainen, tulkattava ja tulkki, mutta tilanteessa voi olla myös useita muitakin henkilöitä. Osallistujamäärän kertominen tilausvaiheessa on tärkeä tieto tulkille, jotta hän osaa valmistautua tilanteeseen.

Etätulkkaukseen ei välttämättä tarvita uusia, kalliita laitteita. Puhelintulkkaus onnistuu myös tavallisella matkapuhelimella, jossa on kaiutinominaisuus. Myös laitteiden oikean käytön opettelu on tärkeää, sillä laadukkaan äänensiirron ja vastaanoton merkitys korostuu huomattavasti ei-verbaalisen viestinnän puuttuessa. Suosittelemme etätulkkausta tekeviä (sekä asiakkaita että tulkkeja) kiinnittämään huomioita laitteisiin, jotta vältetään huonosta äänenlaadusta johtuvia väärinkäsityksiä.

Huomiota pitää kiinnittää myös henkilöiden määrään, istumajärjestykseen sekä äänen tasoon. Mitä enemmän ihmisiä osallistuu tulkkaustilanteeseen, sitä tärkeämpää on yhden henkilön toimia puheenvuorojen jakajana, jotta vältetään usean henkilön samanaikaista puhumista. Tulkkaustilanteen aluksi on myös hyvä käydä osallistujien esittelykierros, varsinkin kun osallistujia on useita. Istumapaikat kannattaa valita niin, että kaikki puhujat ovat tarpeeksi lähellä puhelintulkkauslaitetta ja että he suuntaavat puheensa kaiuttimeen päin.

Etätulkkaus säästää asiakkaidemme aikaa, kustannuksia sekä parantaa tulkkien saatavuutta – siksi olemme aina valmiita ohjeistamaan puhelintulkkauksen käytössä!