Slide

Tulkkaus

Monetra Tulkkipalvelu tuottaa tulkkauspalveluja jo kahden vuosikymmenen kokemuksella. Olemme erikoistuneet tuottamaan laadukasta tulkkauspalvelua vaativiin asioimis- sekä oikeustulkkaustilanteisiin. Me mahdollistamme viranomaisen ja maahanmuuttaja-asiakkaan sujuvan kohtaamisen.

Kaikki tulkkimme ovat sitoutuneet noudattamaan asioimistulkin ammattisäännöstöä, jonka keskeisimpiä sääntöjä ovat salassapitovelvollisuuden ja esteellisyyssäännösten noudattaminen sekä tulkin puolueettomuus. Useat tulkkimme ovat olleet mukana aivan alusta alkaen, minkä ansiosta meillä on tarjota kokeneet asiantuntijat asiakkaidemme tulkkaustarpeisiin.

Asioimistulkin ammattisäännöstö kokonaisuudessaan

Uusien tulkkien rekrytoimiseen olemme räätälöineet yhdessä yhteistyöverkostojemme kanssa oman rekrytointimallin takuuna tulkkauksemme laadulle. Pidämme yllä tulkkiemme osaamista omalla koulutusohjelmallamme. Arvostamme tulkkausalan tutkintoja ja toimimme läheisessä yhteistyössä koulutusta tarjoavien tahojen kanssa tutkintojen suorittamista ja alan kehitystä edistääksemme. Asiantuntijamme ovat edustettuina alan verkostoissa.

Tutustu rekrytointiprosessiimme

 

TILAA TULKKAUS

 

Ilmoita tilausta tehdessäsi seuraavat tiedot:

 • tulkkauskieli
 • tulkkausmuoto (läsnäolo-, puhelin- tai videotulkkaus)
 • päivämäärä
 • kellonaika ja kesto
 • tulkkauspaikka ja käyntiosoite
 • tulkkauksen käyttäjä
 • nimesi ja puhelinnumerosi
 • asiakkaasi nimi ja syntymäaika (esteellisyys, laskutus)
 • tarvittaessa asiakkaasi oleskeluluvan status (laskutus)
 • tulkkauksen aihe (etukäteismateriaalia tulkin valmistautumista varten)
 • erityistoiveet (nais- tai miestulkki, tietty tulkki)
 • laskutusosoite

Miten soitetaan neuvottelupuhelu?

Tulkkauksen peruutusehdot

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaustilanteet ovat luonteeltaan yksityisiä, ja niissä on yleensä läsnä vain muutama ihminen. Tulkki tulkkaa osapuolten välistä keskustelua kieleltä toiselle. Tyypillisiä tulkattavia asioimistilanteita ovat esim. terveydenhuollon ja sosiaalityön asiakastilanteet sekä muissa viranomaisissa asiointi. Asioimistulkkausta voidaan käyttää myös muissa kuin viranomaislähtöisissä tilanteissa, kuten esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa.

Oikeustulkkaus

Oikeustulkkaustilanteet ovat oikeusistunnoissa, poliisikuulusteluissa ja muissa juridisissa yhteyksissä tapahtuvaa tulkkausta. Jotkut oikeustulkkaustilanteet muistuttavat puitteiltaan yksityisluontoisia asioimistulkkaustilanteita. Tuomioistuimissa tapahtuvat tulkkaukset puolestaan poikkeavat muista tulkkaustilanteista ja vaativat tulkilta erityistä perehtyneisyyttä oikeusprosessin kulkuun.

Oikeustulkin etiikka

Oikeustulkkirekisteri

Kuulovammaisten tulkkauspalvelut

Monetra Tulkkipalvelun valikoimiin kuuluu puhuttujen kielen lisäksi kuulovammaisten tulkkauspalvelut. Palveluja tarjotaan niin asioimis- ja oikeustulkkaustilanteisiin kuin julkisiin tilaisuuksiin ja konferensseihin.

Tulkkausmenetelmät

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa puhujat pitävät taukoja, joiden aikana tulkki tulkkaa sanotun toiselle kielelle. Kuunnellessaan puhetta tulkki saattaa tehdä muistiinpanoja pystyäkseen tuottamaan mahdollisimman tarkan tulkkeen. Asioimistulkkauksen pääasiallinen tulkkausmenetelmä on konsekutiivitulkkaus.

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkauksessa tulkki istuu asiakkaidensa vieressä, kuuntelee tulkattavaa puhetta ja tulkkaa kuiskaten tai hiljaisella äänellä puhuen simultaanisesti eli samanaikaisesti. Kuiskaustulkkausmenetelmää voidaan käyttää esimerkiksi ajoittain asioimistulkkauksessa konsekutiivimenetelmän lomassa tai silloin, jos tilaisuutta tulkataan vain pienelle joukolle osallistujia yhdensuuntaisesti, eivätkä puhujat tauota puhettaan.

Simultaanitulkkaus

Varsinaisessa simultaani- eli samanaikaistulkkauksessa käytetään puhuttujen kielten tapauksessa äänieristettyjä tulkkauskoppeja ja erityisiä simultaanitulkkauslaitteita, joiden avulla tulkattava puhe välitetään tulkkikopissa istuvan tulkin kuulokkeisiin ja tulkin puhe taas välittyy mikrofonin kautta kuuntelijoiden kuulokkeisiin. Simultaanitulkkaus tehdään aina paritulkkauksena.

Tulkkaus voidaan toteuttaa joko kasvokkain tai ns. etätulkkauksena, jolloin tulkki osallistuu tilanteeseen puhelin- tai videoyhteyden välityksellä. Etätulkkauksen etuna on se, että tulkin ei tarvitse matkustaa tulkkauspaikalle, mutta toisaalta vuorovaikutus tilanteessa saattaa kärsiä, kun tulkki ei ole fyysisesti läsnä. Teknisten laitteiden puutteet ja esimerkiksi puheen huono kuuluvuus saattavat myös heikentää tulkkauksen toimivuutta.

Tulkkausmuodot

Läsnäolotulkkaus

Läsnäolotulkkauksessa tulkki on muiden viestintäosapuolten kanssa samassa tilassa. Tulkki tulee tilaajan osoittamaan paikkaan. Läsnäolotulkkauksessa voidaan soveltaa sekä konsekutiivi- että simultaanitulkkausmenetelmiä.

Etätulkkaus

Etätulkkaus on nykyaikainen tulkkaustapa, joka säästää aikaa ja kustannuksia sekä parantaa tulkkien saatavuutta.

Etätulkkauksessa tulkki on muista osapuolista erillään. Etätulkkaus voidaan suorittaa joko puhelimen tai videoyhteyden välityksellä. Etätulkkauksessa käytetään konsekutiivitulkkausta. Puhelintulkkauksessa viranomaisen kannattaa käyttää puhelimen kaiutinominaisuutta.

Katso tästä ohje puhelintulkkauksen käyttämisestä

 

Blitz Salamatulkkaus

Haluatko käyttöösi ilman ennakkovarausta saatavilla olevat tulkkauspalvelut?

Hetkessä tilattava Blitz Salamatulkkaus on käytettävissä älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen kautta. Sovellus mahdollistaa sekä ääni- että kuvayhteyden tulkkiin.

Lue lisää Blitz Salamatulkkauksesta